Mẫu giấy vay tiền cá nhân mới nhất

Bạn cần tìm hiểu mẫu giấy vay tiền cá nhân đầy đủ đáo hạn hợp pháp thẻ ATM phù hợp nhất. Phải chọn mẫu giấy vay tiền cá nhân viết tay hợp pháp nào tốt nhất?

Mình lãi suất 0 chọn ra mẫu giấy vay tiền đơn giản ví momo chi tiết nhất nhanh online mẫu giấy vay tiền không thế chấp lãi suất 0 chúng ta căn cước công dân tham khảo không cần giấy tờ !

Mẫu giấy vay tiền cụ thể lãi suất thấp :

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------

.............. an toàn ngày …. tháng …. năm…..

GIẤY VAY TIỀN

1/ Bên vay (Bên A)
Ông/Bà :........................Ngày sinh :................ Số CMND: ..................... do Công an tỉnh ................ cấp ngày ..... tháng..... năm.......
Hộ khẩu :................................................. ............................
Địa chỉ ví momo : …………………………………………………

2/ Bên cho vay (Bên B)
Ông/Bà :........................Ngày sinh :................ Số CMND: ..................... do Công an tỉnh ............. cấp ngày ..... tháng.... năm.......
Hộ khẩu :................................................. ...............................
Địa chỉ tín dụng :…………………………………………………….

3/ Thông tin khoản vay
Bên A tự nguyện vay vay dài hạn Bên B số tiền là :.....................đồng

(Bằng chữ: ...............................................................................................)
Lãi suất vay: ...........%/tháng khoản vay trong thời gian ............... tháng địa chỉ kể từ ngày: .........................
Thỏa thuận khác: ....................................................................................................................................

Tài sản bảo đảm: ………………………...............................................................................................................

4/ Mục đích vay tiền: ....................................................................................................................
5/ Cam kết góp tuần hai bên:
Bên A cam kết dịch vụ thanh toán đúng quy định cả gốc dễ vay lãi theo thoả thuận cho Bên B. cầm đồ f88 bên A không thực hiện đúng cam kết thì bên A dịch vụ chịu trách nhiệm trước pháp luật vay không trả địa chỉ tiến hành bán tài sản đảm bảo để thanh toán đủ tiền cho bên B.

Bên vay Bên cho vay

(Ký hỗ trợ ghi rõ họ tên) (Ký vay không trả ghi rõ họ tên)

Mẫu giấy vay tiền cá nhân mới nhất

Lưu ý

  • Hạn chế dùng mẫu giấy vay tiền cá nhân viết tay đơn giản để không thể dập xoá. Nên in mẫu giấy vay nợ tiền ngắn gọn ra vay trực tuyến có chữ ký vay tiền nhanh hai bên rõ ràng. Để chắc chắn thì nên có thêm chữ ký vay tiền nợ xấu người thứ 3 làm chứng.
  • Hợp đồng vay mượn tiền cá nhân lãi suất bao nhiêu ký kết hai bản ở đâu uy tín mỗi bên giữ một bản.

4.8/5 (17 votes)

Bạn muốn vay tiền? - Click xem Vay tiền Online

Ý kiến khách hàng Pre Next